Exhibition

Marikit Santiago: For us sinners

Marikit Santiago, Thy Kingdom Come, 2021 – 2022, interior paint, acrylic, oil, pyrography, pen, gold leaf on found cardboard (pen and paint markings by Santi Mateo Santiago and Sarita Santiago), collaboration with Maella Santiago, 167cm x 307cm. Courtesy of the artist and The Something Machine, Bellport, New York. Photo credit: Garry Trinh

When

26 March 2022 -
15 May 2022

Location

4A Centre for Contemporary Asian Art

181-187 Hay St, Haymarket

Marikit Santiago: For us sinners

Combining the narrative power of Catholicism and the western art canon with her lived Australian-Filipino experience, Marikit Santiago reframes Adam and Eve's story of temptation and sin, brought on by the 'weakness' of woman and the suppleness of the snake. For us sinners explores 'original sin' by freeing the story from its gendered taint of weakness and guilt. In a series of emotionally-charged works that question utopian and dystopian themes, control and transgression, duty and autonomy, sex and sexual difference, paradise and exile, Marikit's first institutional solo exhibition offers nuanced parables fit for the current moment.   

For us sinners is curated by Micheal Do.

Access Media Kit here.

Download the Room Sheet.

Public Program

Halo-Halo: Marikit Santiago & The Entree.Pinays
Saturday 2 April | 10am-11am
Free | Streamed online
Register here

4A Kids Workshop:
Aswang Story Time with Marikit Santiago
Monday 11 April / 10:30-11:30 am
Saturday 23 April  / 1:30-2:30 pm  - Full
Free | Held in-person at 4A 

Kamayan & Kapwa | Dinner + Book launch
Sunday 8 May | 5pm- 7pm - SOLD OUT
Ticketed $70/$100 | Held in-person at 4A
Join waitlist here

Please Explain: Kababayan
Saturday 14 May | 2pm
Free | Held in-person at 4A
Register here

Marikit Santiago: Para sa ating mga makasalanan

Pinagsama ang kapangyarihan ng sanaysay ng Katolisismo at ang pamantayan ng kanlurang sining kasama ang kanyang buhay na karanasan bilang isang Australian- Filipino, muling binalangkas ni Marikit Santiago ang kwento ng pagkatukso at kasalanan nina Adan at Eba, bunga ng kahinaan ng babae at katusuhan ng ahas.

Ang Para sa Ating mga Makasalanan ay nagsisiyasat ng “kauna-unahang kasalanan” sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kwento mula sa kahinaan at pagkakasala na bahid ng kasarian. Sa serye ng mga obrang puno ng emosyon na nag-uusisa sa temang yutopyan at dystopian, pagpigil at pagsuway, tungkulin at pagsasarili, kasarian at pagkakaibang sekswal, paraiso at destyero, ang unang institusyunal na solong eksibisyon ni Marikit ay naghahandog ng natatanging parabula na nababagay sa kasalukuyang panahon.

MEDIA COVERAGE

Curators

Marikit Santiago with Thy Kingdom Come, 2021 – 2022, interior paint, acrylic, oil, pyrography, pen, gold leaf on found cardboard (pen and paint markings by Santi Mateo Santiago and Sarita Santiago), collaboration with Maella Santiago, 167cm x 307cm; photo: Garry Trinh for 4A Centre for Contemporary Asian Art, For us sinners, March - May 2022, courtesy the artist and The Something Machine, Bellport, New York.
Marikit Santiago, Apple of My Eye, 2020, oil, acrylic and pen on found cardboard (pen and paint markings by Maella Santiago, Santi Mateo Santiago and Sarita Santiago), collaboration with Nick Pedulla, 198cm x 185cm x 11cm; photo: Garry Trinh for 4A Centre for Contemporary Asian Art, For us sinners, March - May 2022, courtesy the artist and The Something Machine, Bellport, New York.
Marikit Santiago, Original Sin, 2018, acrylic, oil, pyrography, pen and 18ct gold leaf on ply (pen and paint markings by Maella Santiago and Santi Mateo Santiago), 148cm x 218cm; photo: Garry Trinh for 4A Centre for Contemporary Asian Art, For us sinners, March - May 2022, courtesy the artist.
Marikit Santiago, The Divine, 2020, acrylic, oil, pen, pyrography and 18ct gold leaf on ply (pen and paint markings by Maella Santiago, Santi Mateo Santiago and Sarita Santiago), 179.5cm x 120.5cm; photo: Garry Trinh for 4A Centre for Contemporary Asian Art, For us sinners, March - May 2022, courtesy the artist.
Marikit Santiago, The Serpent and the Swan, 2021, interior paint, acrylic, pyrography, oil and Dutch metal gold leaf on found cardboard (pen and paint markings by Maella Santiago, Santi Mateo Santiago and Sarita Santiago), 162cm x 77cm (Diptych); photo: Garry Trinh for 4A Centre for Contemporary Asian Art, For us sinners, March - May 2022, courtesy the artist and The Something Machine, Bellport, New York.
Marikit Santiago, The Shepherd, 2021, interior paint, acrylic, oil, pyrography and imitation gold leaf on MDF, 30cm x 22cm (Diptych); photo: Garry Trinh for 4A Centre for Contemporary Asian Art, For us sinners, March - May 2022, courtesy the artist.
Marikit Santiago, Deliver Us, 2020, interior paint, acrylic, oil and pen on MDF, 31cm x 21cm (Triptych); photo: Garry Trinh for 4A Centre for Contemporary Asian Art, For us sinners, March - May 2022, courtesy the artist and The Something Machine, Bellport, New York.
Left: Marikit Santiago, Bunso, 2019, acrylic, oil and imitation gold leaf on canvas board (paint markings by Maella Santiago), 52cm x 42cm; Right: Marikit Santiago, He, 2007, oil, acrylic, imitation gold leaf and pyrography on ply, 52cm x 40cm; photo: Garry Trinh for 4A Centre for Contemporary Asian Art, For us sinners, March - May 2022, courtesy the artist.
  

Top image: Marikit Santiago, Thy Kingdom Come, 2021 – 2022, interior paint, acrylic, oil, pyrography, pen, gold leaf on found cardboard (pen and paint markings by Santi Mateo Santiago and Sarita Santiago), collaboration with Maella Santiago, 167cm x 307cm. Courtesy of the artist and The Something Machine, Bellport, New York. Photo credit: Garry Trinh