Event

4A Kids Workshop: Aswang Story Time with Marikit Santiago

Marikit, a Filipina woman with long black hair, paints while her three children dance behind her.

When

Monday, 11 April 2022, 12:30am

Saturday, 23 April 2022, 3:30am

Location

4A Centre for Contemporary Asian Art

181-187 Hay St, Haymarket

Monday 11 April / 10:30-11:30 am -Register here
Saturday 23 April  / 1:30-2:30 pm  - Sold out
Free | Held in-person at 4A 

This Autumn school holidays, create your own characters with Australian-Filipina award-winning visual artist Marikit Santiago. Drawing from traditional Creation stories, Marikit will lead a bilingual Tagalog and English workshop to teach you how to draw your own creatures and mythological figures. Don’t miss out on this exciting exploration of spiritualism, folklore and Creation stories this Autumn with Marikit!

Suitable for children aged 5+. All children must be accompanied by a parent or guardian. Fruit juice poppers will be provided to the kids on arrival. Please let us know if your child has any allergies in your booking registration.

Marikit Santiago: For us sinners is commissioned by 4A Centre for Contemporary Asian Art.

Free, bookings essential.

Ngayong bakasyon sa paaralan para sa Taglagas, gumawa ng sarili mong mga karakter kasama ang pinagkalooban ng maraming parangal na visual artist na si Marikit Santiago. Mula sa tradisyunal na paggawa ng mga kwento, pangungunahan ni Marikit ang isang workshop sa dalawang wikang Filipino at Ingles para turuan ka kung paano gumuhit ng sarili mong nga nilalang at mga tauhan mula sa alamat. Huwag magpahuli sa nakasasabik na pagsasaliksik ng espiritismo, alamat at paggawa ng kwento ngayong Taglagas kasama si Marikit.

Naaayon sa mga batang may edad na 5 at pataas. Lahat ng mga bata ay kinakailangang may kasamang magulang o tagapag-alaga.

Marikit Santiago : Ang para sa Ating mga Makasalanan ay komisyon ng 4A Centre for Contemporary Asian Art.